start

Stichting Filémon

Wanneer iemand voor korte of langere tijd, full- of parttime zendingswerk wil gaan doen, zijn de financiën veelal een drempel. Leven in totale afhankelijkheid van de Heer klinkt goed, maar de giften moeten wel eerst op gang komen.
Stichting Filémon helpt zendingswerkers graag op weg.

Zendingswerkers die al langer actief zijn hebben dikwijls net genoeg om rond te komen. Een onverwachte financiële uitgave of een onoverbrugbaar pensioengat vormen dan al snel een probleem.
Stichting Filémon wil helpen bij het vinden van oplossingen.

Jongeren als zendingswerker Jonge mensen moeten veel keuzes maken, die dikwijls bepalend zijn voor hun studiekeuze, loopbaan en verdere leven. Bij de vraag hoe zij hun talenten het beste kunnen inzetten in hun leven met God is zendingswerk ook een optie.
Stichting Filémon wil jongeren stimuleren in het veld ervaring op te doen met zendingswerk.

Doelstellingen

Stichting Filémon heeft als doelstellingen:

  • Tijdelijke financiële ondersteuning van zendingswerkers.
  • Advies en bijstand aan zendingswerkers.
  • Geestelijke ondersteuning van bestaande en potentiële zendingswerkers.

Met de term zendingswerk wordt onder meer gedoeld op evangelisatie, pastoraat en gemeenteopbouw.

Zendingswerk Stichting Filémon ontvangt hiervoor legaten en giften van particulieren en bedrijven.

Achtergrond

Stichting Filémon is in 2001 opgericht en beheert een fonds voor tijdelijke of ad hoc financiële ondersteuning van zendingswerkers. Ondersteuning voor langere termijn is een verantwoordelijkheid van de uitzendende geloofsgemeenschap.

De hulp richt zich in hoofdzaak op mensen uit de Vergaderingen van Gelovigen in Nederland en Vlaanderen. Stichting Filémon werkt nauw samen met Stichting Nehemia (structurele ondersteuning van werkers in het buitenland) en het Landelijk Ondersteuningsfonds (diaconale ondersteuning).


Page Tools