ervaring_10

Hart voor jongeren

In gesprek

“Sinds 2010 bereiken we jongeren met het evangelie van Jezus Christus,” vertelt Ludwig, “nieuwe jongeren en ouderen worden opgenomen binnen onze geloofsgemeenschap. Er zijn sindsdien meerdere jongeren – en ook 30-ers – tot geloof gekomen. Diverse mensen hebben lichamelijke genezing ontvangen en één jongere is na zijn bekering gestart met een fulltime bijbelschool. Er zijn jongeren bij die zijn vrij gekomen van verschillende vormen van verslavingen of zijn doorverwezen naar christelijke hulpverlening, waardoor ze uiteindelijk hun leven goed hebben kunnen oppakken. Met onze hulp zijn meer christen jongeren zich gaan uitstrekken naar anderen om het evangelie uit te dragen. Mensen hebben meer geleerd over de bijbel, innerlijke genezing ontvangen en zijn vrijmoediger geworden om te komen in intimiteit met De Vader.”

Dopen“Stichting Filémon heeft ons in de beginfase van ons werk ondersteund in ons dagelijks levensonderhoud. Later hebben zij ook voorzien in de kosten voor een kantoor, zoals de aanschaf van laptop en PR-materiaal. De ondersteuning door Stichting Filémon was voor mij een bevestigingvan mijn eerder genomen besluit om mij fulltime op dit werk te richten. Het heeft ons geholpen om maandelijks rond te komen; dat was in het begin een enorme last. Het heeft ook geholpen om mijn dagelijkse werk uit te kunnen voeren doordat ik een goede laptop kon kopen en aan de slag kon met PR-materiaal, waar ik anders geen geld voor zou hebben.”

Bidden “Mijn werk is nog niet klaar: ik sta nog steeds in het werk en kan het werk nu nog steeds doen, ook al is het financieel krap. Maar het werk kan doorgang vinden. Het is heel fijn om de hulp van Stichting Filemon te ervaren als persoonlijke steun om door te gaan en te zien dat God door mensen voorziet. Dat bouwt je als werker enorm op.

Hartelijk dank voor jullie ondersteuning en veel zegen in jullie werk!”


Page Tools