ervaring_9

Zendingswerk onder asielzoekers

Zomerkamp Marco en Ina hebben bijna 10 jaar voor een stichting gewerkt die zich bezig houdt met zendingswerk onder asielzoekers. Bij elk asielzoekerscentrum in Nederland probeerden ze lokale christenen te mobiliseren om activiteiten op te zetten met de asielzoekende mensen. Kinder-, jongeren- en vrouwenwerk en ook bezoekwerk, speciale diensten en bijbelstudies. Daarnaast heeft de stichting voor verschillende taalgroepen onder de asielzoekers in Nederland zogenaamde celgroepen opgezet. Dat zijn kleine gemeenschappen van christenen uit één land of één taalgroep. De stichting organiseerde verder conferenties voor bijvoorbeeld Arabieren, Koerden, Afghanen, Iraniers enz.

Zomerkamp Het doel van de stichting was (is) dat mensen in het asielzoekerscentrum samen met Nederlandse christenen Jezus gaan volgen. Marco gaf leiding aan deze organisatie en Ina organiseerde multicultuele jongerenkampen, waar Nederlandse jonge christenen in contact kwamen met jonge asielzoekers.

Al die jaren werden Marco en Ina financieel ondersteund door vrienden en hun thuisgemeente. Stichting Filémon heeft Marco en Ina drie keer ondersteund. De eerste keer voor de aanschaf van een laptop. Later hielp Stichting Filémon mee met de aanschaf van een auto. En een derde keer, toen Marco en Ina de stichting verlieten en weer in het hun eigen inkomen moesten verdienen heeft de stichting hen ook ondersteund. Marco en Ina schrijven: “Wij zijn Stichting Filémon daarvoor zeer dankbaar!”


Page Tools