ervaring_12

Studentenleven

Open Huis avond

Robert en zijn echtgenote Kimberly werken sinds september 2011 bij Agapè – StudentLife. Hij vertelt: “Een van onze eerste uitdagingen was de fondsenwerving. We wilden dolgraag voor de Heer in Rotterdam aan het werk, maar moesten eerst een gezonde financiële achterban opbouwen. Een jaar lang hebben we maandelijks een gift van Stichting Filémon mogen ontvangen, zodat we snel onze tanden in het evangelisatiewerk konden zetten en meer tijd hadden verdere fondsen te werven. Dit gaf een enorme rust en vrijheid en was echt een zegen. We zijn later ook met steun van Stichting Filémon met een groep studenten op evangelisatiereis naar Rusland geweest.”

Robert en Kimberly werken onder studenten. Zo is de startweek op de universiteit een belangrijk moment. Dan ontmoeten ze veel nieuwe studenten en is er gelegenheid om met hen in gesprek gaan over God en geloof. Een mooie start voor meer ontmoetingen en zelfs langdurige vriendschappen. Verder hebben ze elke 2 weken een Open Huis avond, waar christelijke, atheïstische, islamitische en anders-gelovige studenten elkaar ontmoeten. Studenten vinden daar gastvrijheid, een goed gesprek en een prikkel om na te denken over hun leven en Gods goedheid.

EvangelisatiereisRobert en Kimberly zijn nog steeds werkzaam voor StudentLife. De steun van Stichting Filémon had een grote impact omdat zij daardoor meteen aan het échte werk konden beginnen. Zo kon ook het zomerproject doorgaan en dat was vooral voor de studenten een gigantische bemoediging. Afhankelijk zijn van God, ook in financiën, is een bijzondere les.

Robert vertelt verder: “Je hebt in het begin een duidelijk financiële steun in de rug nodig. Dat was dit zeker. Een gezonde financiële start geeft meer kans op een lange termijn commitment voor het werk in Gods koninkrijk. Ik ken ook verhalen van werkers die door geldzorgen moesten stoppen. Financiën kunnen een grote zorg worden als ze te lang onder niveau zijn. Door onder andere de gift van Stichting Filémon hebben we in ons eerste jaar een gezonde financiële achterban kunnen opbouwen. Dat gaf rust in persoonlijk leven en werk.”


Page Tools