ervaring_13

Werk onder verslaafden en ex-gedetineerden

Dopen Wij zijn Eric en Mariëlle en weten ons als gezin geroepen voor het werk aan verslaafden en ex-gedetineerden op Bonaire. In november 2012 zijn we vertrokken naar Bonaire om daar te gaan werken. Het gaat om het werk bij stichting Krusada.

Krusada werkt voor mensen die zonder perspectief leven op het eiland. Vaak ver onder de armoedegrens en zonder een fatsoenlijk ouderlijk huis en voorbeeld. Velen zijn verslaafd aan cocaïne en alcohol. Criminaliteit en verslaving gaan hand in hand met deze doelgroep. Door de jaren heen zijn er velen tot verandering van hun leven gekomen. Het geloof in Jezus Christus wordt aangemoedigd omdat dat de uiteindelijke weg is van herstel die werkelijk vrijmaakt.

Toen wij ondersteuning vroegen aan Stichting Filémon stond ons besluit al vast, maar het heeft ons rust gegeven in onze financiële vraagstukken. We hebben een klein salaris wat niet toereikend is voor het levensonderhoud van ons gezin. Het los zijn van financiële zorgen maakt in ons hoofd en hart meer ruimte om ons te kunnen geven aan de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd.

Ons werk is nog niet afgerond. We werken er nu twee jaar, maar er is nog volop te doen. We zijn Stichting Filémon erg dankbaar dat ze ons hielpen met financiële steun in het eerste jaar. We hebben nog steeds hard financiële steun nodig - temeer omdat door de tijd heen de particuliere giftenstroom sterk verminderd is, maar we hebben begrip voor de financiële beperking waar ook Stichting Filemon mee te maken heeft.


Page Tools