ervaring_17

Voor onbepaalde tijd

Hulpgoederen “Inmiddels werken we nu drie en half jaar in Roemenië en we hebben eerlijk gezegd geen idee hoe lang we dit nog blijven doen. Het kan zo twintig jaar zijn, maar ook vijf of tien. We zijn dus niet voor een vaste termijn gegaan, maar voor onbepaalde tijd. We willen ons echt laten leiden door God”, zegt Jitske. Fred en Jitske zijn samen voor zendingswerk naar Roemenië gegaan. Als we naar hun ervaringen vragen, reageert Fred: “Mijn activiteit in het eerste jaar van ons leven in Roemenië heeft grote impact op me gehad. Niet alleen de verandering van land, maar ook een compleet andere cultuur met andere gebruiken en leefomstandigheden en vooral een andere taal. We werden toegevoegd aan een team waarmee we samen op pad gingen. De eerste tijd heb ik vooral gewerkt aan het bouwen van relaties met de mensen in het team.”

Jeugdgroep In het eerste jaar had Fred taken als het afleggen van huisbezoeken, Bijbel-onderwijs in een huisgemeente en het verlenen van humanitaire hulp door middel van kleding en voedsel. Daarna zijn Jitske en hij deze activiteiten verder gaan ontwikkelen. Ze helpen mensen om Jezus na te volgen en verder te ontwikkelen. Zo zetten ze werkprojecten op en willen ze een (jeugd)inloophuis starten.

“Het is een beetje lastig uit te leggen wat het resultaat of de impact van ons werk hier is,” zegt Jitske, “maar we zien wel dat een aantal mensen veranderd zijn. We mogen mensen helpen. En ook voor de Roemenen in ons team is de toekomst veranderd. We willen mensen hoop geven en hun geloof geven dat God hen niet vergeten is. Verder heeft deze stap ook een enorme impact op onszelf gehad. Als ik naar mezelf kijk, dan zie ik hoe ik veranderd ben. Dopen
Ik heb God beter leren kennen en kan meer op Hem vertrouwen.” Fred en Jitske hebben inmiddels diverse relaties opgebouwd en zijn gegroeid in het werk. Ze hebben meer ontdekt van God's plan met hun leven en wat Hij graag wil dat zij in Roemenië doen.

Over de ondersteuning van Stichting Filemon zegt Fred: “Stichting Filemon heeft ons in het eerste jaar financieel geholpen en dat heeft er toe bijgedragen dat we ons volledig konden richten op onze roeping.” “We zijn erg dankbaar we het eerste jaar zijn ondersteund”, vult Jitske aan. “We zouden sowieso wel gaan, want we voelden ons echt geroepen door God, maar de steun van Stichting Filemon was een enorme bemoediging. Het was een teken om ons niet ongerust te maken en dat was geweldig!”


Page Tools