ervaring_5

Studentenwerk gaat door

Studentenwerk Stichting Filémon heeft een tijd lang het werk van Ellen als studentenwerker bij Navigators ondersteund. Ellen doet dit werk al sinds 2007 en vanaf 2008 samen met haar man. Binnen het Nederlandse studentenwerk van Navigators zijn zo’n 3000 studenten betrokken in 15 steden. Doel van het studentenwerk is de bereiken van niet-christelijke studenten met het evangelie op een eigentijdse manier en het helpen van christelijke studenten om hun plek in te nemen in de maatschappij en de kerk. Navigators wil dit doen op zo’n manier dat de studenten zelf geholpen zijn, maar dit ook weer kunnen doorgeven aan anderen, die dat daarna op hun beurt ook weer gaan doen, zodat er een doorgaande beweging ontstaat.

Studentenwerkers Ellen vertelt: “Ik was al begonnen met het werk, maar het heeft me erg bemoedigd in mijn fondsenwerving dat Stichting Filémon ook wilde bijdragen. Dit kwam voor mij uit een onverwachte hoek. Het gaf ruimte om te weten dat er een stichting achter je staat. Het hielp bij het betalen van mijn salaris. Dat bemoedigde mij om ook andere mensen te vragen partner te worden.” Over haar werk vertelt Ellen: “Door Alpha- en Betacursussen, laagdrempelige toneelstukken over het christelijk geloof en zoekers-kringen zien we studenten tot geloof komen, voor Jezus kiezen en hun leven met hem leven. Daarnaast coachen we christelijke studenten in leiderschap en hun eigen wandel met God en helpen hen om andere studenten weer verder te helpen.”

Studentenwerk Als illustratie geeft Ellen het korte getuigenis van Renske: “Voor de Alpha-cursus geloofde ik dat er ‘ergens’ een God bestond. Jezus vond ik maar vaag. Heilige Geest? Ik had geen idee wat dat inhield. Door de Alpha-avonden werd ik geïnspireerd om meer van het geloof te weten te komen. Ik begon te bidden en de bijbel te lezen. Elke dag vroeg ik aan God of hij bestond en of Jesus ook voor mij gestorven kon zijn. Vorige week ben ik onverwachts tot geloof gekomen. Heel bijzonder. Op het Alpha-weekend heb ik hierover een getuigenis afgelegd. Mijn leven is sindsdien helemaal fantastisch, ik ben gelukkig, tevreden en heb een onuitputtelijke liefde. Ook wil ik iedereen vertellen over mijn ervaringen en hoe fantastisch God is, ik hoop echt dat er mensen naar me luisteren. Nu weet ik dat God ook van mij houdt. Ik wil nooit meer zonder Hem leven.”

“Voor ik begon met dit werk heb ik wel geworsteld met de vraag of ik kon/wilde leven van giften,” vervolgt Ellen. “Hoewel het niet altijd makkelijk is, heb ik geleerd dat God echt voor je zorgt en ben ik nooit iets tekort gekomen. Stichting Filémon was daarin ook echt een antwoord op gebed. In de drie jaar dat ik nu voor Navigators werk, leer ik steeds meer op God te vertrouwen. Voor mijn inkomen en ook voor wijsheid, tact en doorzettingsvermogen die bij dit werk zo nodig zijn. Dit werkt natuurlijk ook door in het leven naast mijn werk. Ik ben steeds enthousiaster geworden voor het plan dat God heeft met deze wereld, hoe Hij ons daarin wil gebruiken en hoe Hij daarbij zorgt voor wat er nodig is.”


Page Tools