ervaring_6

Zomerkampen op Jamaica

Gazebo in aanbouw voor bijbelstudies Vorig jaar ben ik naar Jamaica geweest om het werk van New Generation te ondersteunen. Ook ben ik naar de stichting De Hoop - Krusada op Bonaire geweest. Hier heb ik iets mogen proeven van het mooie en inspirerende werk voor verslaafden. Mede door de steun van Stichting Filémon kon ik mij 3 maanden voor het zendingswerk inzetten.

Ik ben Sophie en ik heb op Jamaica geholpen met het voorbereiden van zomerkampen voor kinderen. Ook straatkinderen uit de hoofdstad Kingston en uit andere plaatsen kunnen zo een week op vakantie zijn. Tijdens deze kampen maken ze veel plezier en laat New Generation hen zien wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent. Veel kinderen leven tussen armoede en criminaliteit. We laten hen zien dat God hen een ander, beter leven wil bieden.

Kinderen van het Great Adventure camp Tijdens de kampen heb ik als counselor gewerkt en was continu bezig met de kinderen. Van samen plezier maken tot samen stille tijd houden. Verder heb ik samen met een groep uit Amerika de kampen en het terrein voorbereid: van schilderen tot bamboehekken maken.

De impact van dit werk is groot. De kinderen die naar de kampen komen, kunnen echt even zonder zorgen kind zijn. Door middel van stille tijd, bijbelstudies, drama en muziek laten we aan hen zien wie God is en worden sommige echt aangeraakt en willen ze Jezus in hun leven toelaten.

Op het moment dat ik besloot om vrijwillig te gaan werken in het buitenland, zat daar meteen de consequentie aan vast dat het veel geld kost. Je hebt te maken met je eigen kosten, Staff team bij ‘the Cross’ maar je wil ook graag (financieel) bijdrage in het werk van de stichting waarvoor je gaat werken. Tijdens de voorbereiding heb ik Stichting Filémon benaderd met de vraag of ze mij financieel wilden steunen. Het is fijn om te weten dat er organisaties zijn die achter jongeren staan en hen bemoedigen en aanmoedigen om werk voor God te gaan doen. Dit heeft Stichting Filémon voor mij gedaan. Naast het feit dat ze mij financieel gesponsord hebben, zijn ze ook oprecht betrokken bij het werk dat je doet.

Stichting Filémon heeft het mede mogelijk gemaakt dat ik dit fantastische werk heb mogen verrichten in Jamaica. Bovendien ben ik zelf gegroeid in mijn geloof. Ik heb in de praktijk mogen ondervinden wat het is om me uit te strekken naar armen, wezen en weduwen, zoals God dat benoemt in de bijbel. Mijn leven is er door verrijkt en ik kijk nu terug op een periode waarin ik veel heb mogen leren en geven.


Page Tools