ervaring_7

Christelijke verslavingszorg op Bonaire

Uitreiking certificaten cursus stoppen met blowen in de gevangenis Ik ben Gerdien en ik werk voor Krusada, een christelijke stichting voor verslavingszorg op Bonaire (Nederlandse Antillen). Krusada is afhankelijk van giften en wordt gedragen door vrijwilligers die voor lange of kortere tijd op deze manier God willen dienen. Ik had oorspronkelijk het plan om één jaar te blijven, maar ben hier nu ruim zeven jaar. Destijds ben ik begonnen als begeleider van verslaafden en nu ben ik directeur. Ik ben erg dankbaar voor alle ondersteuning (financieel, praktisch en in gebed) die ik van veel mensen heb gekregen.

Sport- en spelmiddag met onze cliënten We hebben door het werk van Krusada de afgelopen jaren steeds meer vertrouwen weten te krijgen van de bevolking. Zij kunnen als ze in de problemen zitten, de weg goed vinden naar Krusada. Met veel mensen kunnen we meeleven en meelijden. Ook zelf heb ik er veel van geleerd. Ik heb door hele moeilijke situaties heen leren vertrouwen op God en in afhankelijkheid van Hem te leven. Hij is mijn voorziener en mijn anker in tijden van storm.

Trotse clienten bij de groenten in de greenhouse Toen ik begon, heeft Stichting Filémon uitgesproken mij te willen steunen. Naast financiële steun zijn zij ook een vraagbaak geweest bij praktische zaken rondom verzekering etc. Zij hebben destijds aangeboden om nazorggesprekken te houden tijdens mijn verlof. Hier heb ik geen gebruikt van gemaakt, maar het is een mooi aanbod.

Het werk dat ik doe en alle ondersteuning die ik krijg heeft heel veel impact gehad op mijn leven. De keuze om in het buitenland te leven en een volk en eiland te willen dienen heeft mij gevormd en dichter naar God toe doen groeien. God heeft mij al die jaren enorm gezegend door steeds in mijn noden te voorzien. Dat maakt me dankbaar.


Page Tools