ervaring_14

Begeleiden van kringleiders en studentenwerkers

Studentenvereniging

Harmen Jan schrijft ons: “Twee jaar geleden, na mijn studie theologie, kwam de optie om studentenwerker (staf) te worden bij Navigators. Ik werd gelijk enthousiast om te investeren in studenten. Alleen de hogeschool in mijn woonplaats heeft al ruim 4000 studenten! Allemaal met verschillende (of geen) kerkelijke achtergrond. Op de hogeschool leren deze studenten hoe ze een goede journalist, verpleegkundige, leraar, hulpverlener of bedrijfskundige kunnen worden. Ik vind het belangrijk dat deze studenten juist in hun studententijd worden toegerust om Jezus te volgen. Ik wil niet dat de studenten in hun studenten(feest)tijd alles laten varen wat hun van huis uit is meegegeven, maar dat ze het werkelijk gaan omarmen en eigen maken in het leven van alledag. Zoals de opleiding een fundament legt voor het verdere werkleven, zo willen de Navigators een fundament leggen voor het leven als christen in deze maatschappij. De staf verzorgt inhoud o.a. door visie, het begeleiden van leiders (kringleiders en bestuur) en bovenal mentoraat. Het leek mij fantastisch om als staf op deze manier betrokken te zijn bij studenten!

Mannen bij het kruisMaar… voor deze mooie baan ben je afhankelijk van giften. Als ik eerlijk ben: hier zag ik als een berg tegenop. Na veel wikken en wegen besloot ik om dit avontuur toch aan te gaan in vertrouwen op God. Zeker in het begin is het lastig om op 'budget' te komen. Navigators wil niet dat je al gaat werken voordat er voldoende financiële draagkracht is. Dit kan betekenen dat je in het begin geen student ziet, maar voornamelijk bezig bent met je financiële achterban. Ik ben al jaren aangesloten bij de vergadering van gelovigen en zo kwam ik al snel op het spoor van Stichting Filémon. Zij wilden mij een duwtje in de rug geven door mij het eerste jaar te ondersteunen. Daardoor kon ik gelijk aan de slag met mijn passie voor studenten!

Inmiddels ben ik ruim een jaar bezig en loopt mijn ondersteuning van Stichting Filémon af. Gelukkig is er in de loop van het eerste jaar een financiële achterban ontstaan van mensen die enthousiast zijn voor het werk. Ik ben nog niet helemaal op budget, maar het gaat de goede richting op. Het is bijzonder om dit werk te mogen doen, omdat God echt aan het werk is onder de studenten!”


Page Tools