ervaring_15

Ver weg in een kleine stad

Hanneke') heeft hart voor de mensen in Azië. Door taal- en cultuurstudie is zij zich gaan voorbereiden op werk onder armen en studenten.

De eerste twee jaar van haar verblijf in Azie heeft zij zich gefocust op het leren kennen van de taal en cultuur en het bouwen van relaties. Het jaar daarna heeft zij lesgegeven in Engels en daarna heeft zij anderhalf jaar ook studentenwerk gedaan. De engelse lessen zijn een middel geweest waardoor studenten zijn gegroeid in hun geloof en in het delen van hun geloof met anderen.

Hanneke schrijft: “De ondersteuning van Stichting Filémon heeft veel voor me betekent. Daardoor kon ik uitgaan en me in Azië voorbereiden om anderen te helpen. Het gaf me de mogelijkheid om me te richten op mijn werk, de benodigde lesmaterialen te kopen en met studenten te delen. Ook kon ik met studenten naar plekken gaan om goede gesprekken te hebben en samen te groeien.”

“Op dit moment ben ik op verlof in Nederland.”, gaat zij verder. “Ik hoop echter wel weer naar Azië te gaan om met armere vrouwen en/of studenten te werken. De drie jaren in Azië vormen een goede basis. Hierdoor heb ik meer kennis gekregen om het werk onder de armen goed te doen en om echte relaties te bouwen. Ik heb enorm veel geleerd door enkele jaren te leven in een kleine stad. Dit is een goede - soms heel pittige - start geweest, waar ik straks verder op kan bouwen.”

') De naam Hanneke is om privacyredenen een pseudoniem.


Page Tools